Disclaimer

De informatie op deze site valt onder auteursrecht van Tinnemans van Loon Administraties en Belastingen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Er is uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Desondanks kunnen we onjuistheden niet uitsluiten. Tinnemans van Loon Administraties en Belastingenen betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van op deze website gepubliceerde informatie of informatie waarnaar op deze website wordt verwezen.

 

© 2023 Tinnemans van Loon Administraties en Belastingen