Klachtenformulier

* = verplicht invullen

Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Voor het verloop van de procedure verwijzen wij naar de klachtenregeling.

Naam organisatie*

Naam contactpersoon*

Adres*Telefoonnummer*

Email*

In de omschrijving van de klacht verzoeken wij u concreet te vermelden wanneer het probleem zich heeft voorgedaan en welke personen hierbij betrokken waren.

Omschrijving van de klacht*

Heeft u de klacht al eerder kenbaar gemaakt?*

JaNee

Zo ja, wanneer en aan wie?

Let op: Wanneer u op de knop 'verzenden' drukt leest u daaronder of het bericht verzonden is.