Klachtenformulier

Klachtenformulier

  * = verplicht invullen

  Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Voor het verloop van de procedure verwijzen wij naar de klachtenregeling.

  Naam organisatie*

  [text* first-name placeholder "naam organisatie" class:frm]

  Naam contactpersoon*

  Adres*  Telefoonnummer*

  Email*

  In de omschrijving van de klacht verzoeken wij u concreet te vermelden wanneer het probleem zich heeft voorgedaan en welke personen hierbij betrokken waren.

  Omschrijving van de klacht*

  Heeft u de klacht al eerder kenbaar gemaakt?*

  JaNee

  Zo ja, wanneer en aan wie?

  Let op: Wanneer u op de knop 'verzenden' drukt leest u daaronder of het bericht verzonden is.